Home » Dječji vrtić  »   JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ “BAMBI” VRBOVSKO I PO MORAVICE ZA PEDAGOŠKU 2023/2024. GODINU
 JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ “BAMBI” VRBOVSKO I PO MORAVICE ZA PEDAGOŠKU 2023/2024. GODINU

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bambi“ Vrbovsko na svojoj 48. sjednici od 24.05.2023. godine objavljuje:

 JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ "BAMBI" VRBOVSKO I PO MORAVICE ZA PEDAGOŠKU 2023/2024. GODINU

1. Zahtjevi za NASTAVAK korištenja usluga ( dosadašnji korisnici usluga) podnose se od 01.06.2023. do 12.06. 2023.g.

2. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA podnose se od 01.06.2023.godine do zaključno 12.06.2023. godine na Dječjeg vrtića "Bambi" Vrbovsko, www.vrtic-bambi.hr

Prijave za upis djece podnose roditelji za djecu od 1 godine starosti do polaska u školu u programe:
  • redoviti cjelodnevni 9,5 - satni program
  •  poludnevni 6- satni program
  • obvezni program predškole za djecu rođenu od 1.04.2017. do 31.03.2018.godine

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Plana i Pravilnika o upisnom postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić "Bambi" Vrbovsko i PO Moravice a preuzima se na mrežnim stranicama www.vrtic-bambi.hr

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u Zahtjevu za upis;

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu ( donijeti najkasnije ulaskom djeteta u vrtić), Ugovor o pružanju usluga, Izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete u vrtić i iz vrtića, roditelj će preuzeti u vrtiću te ga predati odgojiteljici u skupini prvog dana korištenja programa.

Inicijalni razgovor održati će se u razdoblju 20.06.2023. i 21.06.2023. god. od 12- 14 sati.

Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića i mrežnim stranicama dječjeg vrtića 28.06.2023. god.

Podnositelji zahtjeva se neće pojedinačno obavještavati. Podnositelji zahtjeva nezadovoljni odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića. Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti elektroničkim putem u matični vrtić. Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon          875-014 svakog radnog dana od 08.00 do 14.30 sati.

 

Ravnatelj: Jasminka Mrvoš

Predsjednica upravnog vijeća: Gordana Cekinović                                 Prilog - Javna objava za upise  

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)