Home » Nekategorizirano  »  Odluka o podjeli darova u naravi povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
Odluka o podjeli darova u naravi povodom božićnih i novogodišnjih blagdana

Odluka o podjeli darova u naravi povodom božićnih i novogodišnjih blagdana

Vrbovsko, 08. prosinca 2022. godine Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/09 i 123/17) i članka 39. Statuta Grada Vrbovskog ("Službene novine Grada Vrbovskog", broj 4/18, 5/18 i 3/21), donosim o podjeli darova u naravi povodom božićnih i novogodišnjih blagdana 1.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)